دریافت اپلیکیشن

افزایش کارمزد تراکنش‌ها

چگونگی محاسبه کارمزد‌ها جدید با اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد

کارمزد تعیین شده به ازای مبلغ تراکنش‌ها از حداقل ۱۲۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان است. بر این اساس کارمزدها به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تراکنش‌ها تا سقف ۶۰۰ هزار ملزم به پرداخت کف کارمزد  ۱۲۰ تومان هستند

تراکنش‌های بالاتر از ۲۰ میلیون تومان ملزم به پرداخت سقف کارمزد مبلغ ۴۰۰۰ تومان هستند

از تراکنش‌هایی که بین این دو مبلغ یعنی ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان صورت می‌گیرند، کارمزد دو ده‌هزارم ۰.۰۰۰۲ مبلغ تراکنش کسر می‌شود.

نکته این است که شرکت‌های پرداخت‌یار مانند مجموعه ایرانکس هیچ سهمی از این کارمزد ندارند و تمام مبلغ کارمزدی که اضافه شده متعلق به شبکه شتاب، هاب فناوران شاپرک، بانک مبدا یعنی بانک صادر کننده کارت و بانک مقصد یعنی بانک پذیرنده تراکنش است.

نمونه کارمزد با مبلغ تراکنش

تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰هزارتومن= ۱۲۰ تومن کارمزد بانکی + کارمزد درگاه
تراکنش‌های ۶۰۰هزارتومن تا ۲۰میلیون تومن= ۰.۰۰۰۲ درصد کارمزد بانکی + کارمزد درگاه

تراکنش‌های بیشتر از ۲۰میلیون تومن= ۴۰۰۰ تومن کارمزد بانکی + کارمزد درگاه