دریافت اپلیکیشن

چگونه بچ نامبر پرفکت مانی را پیدا کنم؟

بچ نامبر پرفکت مانی چیست؟ | کد شناسایی خودکار

بچ نامبر پرفکت مانی چیست؟ | کد شناسایی خودکار

بچ نامبر پرفکت مانی عدد کامل (Perfect Number) عددی است که برابر با مجموع مقسوم علیه‌های خود به جز خود آن عدد است. به عبارت دیگر، عدد کامل n را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد: n = 1 + 2 + 3 + … + (n-1) در این رابطه، n باید یک عدد صحیح […]

2023-06-26
1 دقیقه