دریافت اپلیکیشن

هاوینگ بیت‌کوین ۲۰۲۴

هاوینگ بیت‌کوین ۲۰۲۴

هاوینگ بیت‌کوین ۲۰۲۴

هاوینگ بیت‌کوین ۲۰۲۴ : یکی از رخدادهای مهمی که در سازوکار بیت کوین، اتفاق می‌افتد، فرآیند هاوینگ (Halving) یا نصف شدن است. هدف خالق بیت کوین از این فرآیند در الگوریتم ماینینگ بیت کوین، مقابله با تورم بود. در تئوری، کاهش سرعت انتشار بیت کوین به این معنی است که در صورت ثابت ماندن تقاضا […]

1403-01-11
1 دقیقه