دریافت اپلیکیشن

کارمزد برداشت ریال

کارمزد برداشت ریال به دلیل هزینه‌های بانکی و درگاه بانکی برای تسویه، به صورت زیر می‌باشد:

بیشتر از 50 میلیون  4000 تومان به ازای هر 50 میلیون تومان

زمان بندی واریز به حساب
برداشت به بانک‌ آینده، کشاورزی،صادرات،سامان(بلو بانک)هر یک ساعت واریز می‌شود.

زمانبندی واریز به حساب دیگر بانک‌ها در روزهای غیرتعطیل به شکل زیر می‌باشد:
برداشت تومان تا قبل از ساعت 17 عصر، در همان روز تسویه می‌شود.
برداشت بین ساعت 23 تا 09:30 صبح: تسویه در ساعت 10:45 الی 11:30
برداشت بین ساعت 09:30 تا 12:30 ظهر: تسویه در ساعت 13:45 الی 14:30
برداشت بین ساعت 12:30 تا 17:00 عصر: تسویه در ساعت 18:45 الی 19:30
برداشت بین ساعت 17:00 تا 23 شب: تسویه در ساعت 3:45 الی 4:30 صبح روز بعد
برداشت های ثبت شده در روزهای تعطیل، در اولین روز کاری بعد از تعطیلات با اولین سیکل پایا طبق زمان‌بندی ارسال می‌شوند